Projekt

Projekt

PADAM KAVACH

Je to projekt výroby ochranné obuvi proti nášlapným minám v Indii.

Společnost TREVER jako nositel know-how transferuje tuto technologii do Indie a provádí supervizi dané produkce.